Artikler

Kulturlandskap med store verdier i sterk tilbakegang
Både jord- og skogbruk påvirker landarealene våre i stor grad. Særlig har jordbruket over flere tusener av år formet mye av landskapet og bidratt til en særegen natur.
Sjekk status her!

Hva er egentlig et kulturlandskap?
Med kulturlandskap mener vi landskap som er formet av menneskers liv og virke opp gjennom tidene, eller landskap som på forskjellig vis bærer i seg forestillinger som påvirker mennesket.
Les mer på Miljolare.no her

Blomsterfluer
Denne brosjyren gir et innblikk i den mangfoldige og fascinerende virkeligheten som blomsterfluene utgjør. Utgitt av ‘La Humla Suse’
Last ned hele brosjyren her (2022)

Kjempespringfrø – en prydplante til besvær
Kjempespringfrø, Impatiens glandulifera, er en fremmed art i norsk natur og kan utgjøre en trussel for sårbare og trua arter. Den bekjempes nå på Steinssletta. Les mer her om utfordringene med denne planten

Våre sårbare humler
Roald Bengtson sendte over en ny humlebrosjyre som forklarer godt humlenes viktige plass i vår natur. Last ned hele brosjyren her (2018)

Foreløpig geologikart fra området
Som informert om på årsmøtet utarbeides det i disse dager et geologikart for hele kulturlandskapet. Det kan du nå se i en foreløpig versjon ved å laste det ned her (2016)

Insektshotell klargjøres på sletta
I april 2017 blei grunneiere og andre interesserte invitert til en ettermiddag på Bjørke gård for å hjelpe til å innrede insektshotell. Forhåpentligvis flytter det inn tusenvis av gjester i løpet av sesongen.
Les mer og se bildemontasje

Fagdag på Nordre Sørum 2016
Nordre Sørum var som skapt for denne fagdagen. Med sitt hyggelige og hjelpsomme vertskap lå alt til rette for en fin dag.
Les mer om fagdagen

Plantevern i korn – markvandring på Stein
I slutten av juni 2015 arrangerte NLRØ markvandring på Stein med plantevern som tema. Rundt 15 lokale bønder stilte opp.
Les mer og se bilder fra dagen

Blomstereng langs åkerkanten
Humler og bier har det vanskelig, og mange arter har gått kraftig tilbake. Steinssletta kulturlandskap ønsket å bedre levevilkårene for pollinerende insekter ved å etablere blomsterarealer i tilknytning til åkerkant, veger og vendeteiger. Les mer her.

Hva slags effekt har blomsterengene hatt?
I juli 2014 var det igjen tid for en markdag i vårt kulturlandskap. En liten delegasjon fra Fylkesmannen, lokalt landbrukskontor og grunneiere inspiserte effekten av pionerblandingen. Les mer og se bilder her.

Er det reven eller gaupa som har vært på ferde?
Sommeren 2013 gikk det en del sau på beite i Steinsvika. Tre lam så ut til å ha blitt tatt av rovdyr. Vi prøvde å finne ut av det. Se bilder og videosnutt her. Les mer om dramaet her.

Evaluering av satsningen – utvalgte kulturlandskap
Østlandsforskning fikk i 2013 oppdraget med å evaluere statens satsing på utvalgte kulturlandskap i landbruket. Last ned rapporten her.

Ta spaden i egne hender!
Det er både nyttig og spennende å sjekke kvaliteten på din egen jord. Her kan du laste ned ett par veiledere som forklarer framgangsmåten.
Praktisk jordstrukturtest (Forenklet utgave) (2013)
Praktisk jordstrukturtest for veilederen og bonden (2011)

Fangdammer er konstruerte våtmarker som fanger opp og holder igjen jordpartikler, næringsstoffer og pesticider fra diffuse kilder som dyrka mark, veger og bebygd areal.
Last ned hele brosjyren fra BioForsk her (2008)

Skjøtsel i Steinsvika før og nå
Skjøtsel av kantsoner mot vann og vassdrag og bedre hevd av gjengrodde beitelandskap var det første store tiltaket på Steinssletta. Den største utfordringen var rundt Steinsvika. Les mer her

Heftet som omtaler byggeskikk innenfor Steinssletta kulturlandskap ble skrevet i forbindelse med nettverkssamlingen i august 2011, men er nå noe omarbeidet.
Les mer her