Blomstereng langs åkerkanten

I 2014 hadde vi en prøveordning med tilskudd på kr. 800,-/daa på arealer hvor det ble lagt til rette for blomstereng på fulldyrka jord.

Nedgangen i antallet humler og bier skyldes mange ting, men noe av årsakene kan være sprøyting, færre blomsterplanter med pollen/nektar, ensidig kornproduksjon og ulike sykdommer og parasitter. I 2013 ble det sådd et lite felt med honningurt på Steinssletta for å bedre jordstrukturen. Vi så at dette hadde positiv effekt for pollinerende insekter og ønsker at det etableres flere slike enger utover Steinssletta.

For å skape litt mer mangfold kan man så en pionerblanding med både honningurt, kløver og vikke langs åkerkanten. Denne blandingen blomstrer gjennom hele sommeren og langt utpå høsten, slik at humlene får spise seg opp før vinteren.

Arbeidsutvalget avsatte midler (kr. 200 000,-) til å så «blomstereng» langs jordekanten, mot veien eller på vendeteigene. Det skaper liv, pynter opp og gjør livet lettere for humler og bier. Ekspertenes råd var å så en stripe på minimum 3-6 m langs jordet med pionerblanding, honningurt eller kløver. Blomstereng tåler kjøring med traktor, men må ikke sprøytes eller slås før insektene slutter med sitt trekk på blomster, dvs. tidligst i oktober.