Steinssletta kulturlandskap

Beliggenhet, lang historie, fruktbar jord og et godt klima har sammen med dyktige bønder gjort Steinssletta til et verdifullt kulturlandskap.

I utvalget representerer Steinssletta flatbygdene. Aktivt jordbruk har skapt dette verdifulle kulturlandskapet og er en forutsetning for videre ivaretakelse av det. Store deler av området er fulldyrka areal med korn, oljevekster, frø, poteter og grønnsaker. I tillegg er det noe husdyrhold.

Steinssletta ligger mellom Steinsfjorden i øst og Tyrifjorden/ Storelva i vest. Godt klima, kalkrik berggrunn og omliggende elver, innsjøer, skog og våtmark gir grunnlag for et variert plante- og dyreliv. De biologisk mest interessante områdene er små tørrbakker, tidligere beiter, veikanter og områdene i og rundt fangdammene.

Steinssletta UKL med nye nettsider

I disse dager flytter Steinssletta UKL sine nettsider over til ny plattform. Det tar litt tid å flytte over materiale vi vil spare på, men vi gleder oss til å komme ‘på lufta’ i ny drakt og publisere nytt stoff fra området også.

Vi ønsker å nå ut med informasjon til flere ved å være tilstede på sosiale medier og tilpasse innholdet til mobile enheter for lett tilgjengelighet.

Følg med ! 🙂


Siste nytt fra Landbruks- og matdepartementet :