Publikasjoner

Det har gjennom årene blitt utarbeidet mange rapporter og publikasjoner for øvrig som beskriver ulike aktiviteter og tilstanden i vårt flotte kulturlandskap.


Kjempespringfrø – rapport om bekjempelse 2022
Her finner du rapporten fra Ole Henrik Brekke om hvordan kjempespringfrø og andre uønska arter blei bekjempa i 2022
Last ned rapporten her (PDF)

Humlerapport 2022
Rykende fersk rapport fra Roald Bengtson fra kartleggingen av humler og litt annet (2022)
Last ned rapporten her (PDF)

Humlerapport 2020
Rapport fra Roald Bengtson fra kartleggingen av humler og litt annet (2020)
Last ned rapporten her (PDF)


Insekter og annet av Roald bengtson
Kartlegging av insekter og annet i Hurumåsen/Burudåsen naturreservat i Hole og Ringerike kommuner i Buskerud (Viken) 17. juli og 15. august 2019
Last ned rapporten her (PDF)


Humlerapport 2019
Kartlegging av humler med mer i blomsterfelt på Steinssletta 2019
Last ned rapporten her (PDF)


Humlerapport 2018
Også i 2018 utarbeidet Roald Bengtson en flott rapport på humler og dagsommerfugler i forbindelse med engprosjektet i området.
Last ned rapporten her (PDF)


Veileder for skjøtsel
På oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud har Norconsult laget en oppdatert  «Veileder for skjøtsel av bekkene på Steinssletta» (2017)
Last ned planen her (PDF)


Humlerapport 2017
Også i 2017 har Roald Bengtson utarbeidet en humlerapport etter å ha undersøkt feltene med blomstereng i Steinssletta Kulturlandskap.
Last ned rapporten her (PDF)


Humlerapport 2016
Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta juli 2016.
Last ned rapporten her (PDF)


Humlerapport 2015
Roald Bengtson utførte på oppdrag for Fylkesmannen i Buskerud kartlegging av primært humler på fire plantede blomsterfelt på Steinssletta 2015.
Last ned rapporten her (PDF)


Humlerapport 2014
Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud juli 2014. (BioFokus)
Last ned rapporten her (PDF)


Rapport om Steinssletta UKL
En rapport om virksomheten på sletta 2009-2014, av Gudmund Bakke
Last ned rapporten her (PDF)


Jordstrukturfelt på Nerstein
Her kan du laste ned og lese rapporten fra forsøkene på jordstrukturfeltet på Nerstein som ble utført i tidsrommet 2013-2014.
Last ned rapporten her (PDF)


Humlerapport 2013
BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud kartlagt insekter. Kjell Magne Olsen står bak undersøkelsen. (BioFokus)
Last ned rapporten her (PDF)


Fuglelivet i Steinsvika – Viggo Ree – 2012
Fylkesmannen i Buskeruds miljøvernavdeling ved rådgiver Åsmund Tysse ga den 14.4.2011 oppdrag til Viggo Ree med å overvåke og registrere fuglelivet ibeitemark og øvrige våtmarksarealer i Steinsvika.
Last ned rapporten her (PDF)