Markdag på Stein – juni 2015

Svein Bakken fra Bayer CropScience Norge delte av sin kunnskap om ulike plantevernmidler som kan være aktuelle å bruke. De oppmøtte stilte også mange spørsmål som de fikk gode svar på. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp var også tilstede. På sparket tok han utfordringen og holdt et innlegg rundt markedets behov for ulike sorter og klasser, kontra hva den norske kornbonden faktisk produserer. Det er tydelig en skeivhet her. Stuve reflekterte rundt den vanskelige kabalen med ulike ønsker fra kraftforprodusentene, bakerne og bondens valg med tanke på pris for ulike sorter/klasser. Her blei det livlig diskusjon.

Deretter bar det ut i åkrene til Henrik Hornemann for å se på avlingene og foreløpig virkning av plantevernet på stedet.