Byggeskikk på sletta

Heftet som omtaler byggeskikk innenfor Steinssletta kulturlandskap ble skrevet i forbindelse med nettverkssamlingen i august 2011, men er nå noe omarbeidet.

Vi håper at det kan være av interesse for grunneiere og andre lokalt. Det er ment å gi en enkel oversikt over eldre bygninger tilknyttet landbruket innenfor området, som ligger delvis i Hole og delvis i Ringerike (tidligere Norderhov) kommuner. Kulturvernkonsulent Jørn Jensen, som er Buskerud fylkeskommunes representant i prosjektet, har skrevet teksten og tatt en del av bildene. Mange opplysninger kommer fra Gudmund Bakkes bygdebok for Hole, men innspill fra de enkelte grunneierne er også av stor betydning. Turid Kolstadløkken, Håvard Hoftun og Kjell Erik Sønsterud, også ansatt i fylkeskommunen, står for redigeringen.