Sykkeltur på sletta 2013

Rundt 50 personer deltok på sykkeltur i området søndag 22. september 2013. Birøkt, Halvdanshaugen, kalkovnen på Stein og Jørgen Moe sto på programmet.