Markdag på Nerstein forsøksfelt

Øystein Haugerud og Eirik Kolsrud fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells viste de oppmøtte hva forsøket går ut på.

Meningen er at pionerblandingen som er sådd (bestående av honningurt, kløver, vikke og raigras) skal trenge dypt ned i jorda og bryte opp strukturen slik at luft kan komme til og vann kan filtreres lettere bort.

Mye landbruksjord i dag har blitt drevet intensivt på en slik måte at den inneholder minimalt med humus og mikroorganismer. Bruk av tung redskap har også resultert i mye jordpakking og vi ser derfor mye hard, ‘død’ jord som drenerer vann dårlig og inneholder lite rom for luft.

Bønder tilknyttet Steinssletta kulturlandskap kan søke om støtte for å så blandingen selv. Et slikt tilskudd vil ikke dekke hele inntektstapet for manglende kornavling, men kanskje kan et slikt målretta vekstskifte gi bedre avling på sikt.