Info fra styret – november 2022

Til grunneiere og forvaltninga innfor Viken og Hole/Ringerike kommuner.

Litt nytt fra Steinssletta Kulturlandskap:

Det har nå snart gått ett år siden siste årsmøte, og vi vil gjerne si litt om hva vi har hatt som prosjekter.

Årsmøte avholdes på Kleivstua, onsdag den 25. januar, om kvelden. Hold av kvelden.

Av saker vi har vært opptatt av, kan nevnes:

Ny forvaltningsplan.
Skjøtsel i evjene ned mot Steinsvika.
Opprettelse av org.nr. for Steinssletta Kulturlandskap.
Bekjempelse av svartelistede arter (Kjempespringfrø mm)
Såing av Pionerblanding (Honningurt, Blodkløver, Vikke og Raigras)
Vedlikehold av gjerder.
Undersøkelse av humusinnhold i 10 områder. Nå over 10 år.
Ny Webside.
Bygningsvedlikehold.
Oppsett av nye skilt (bl.a Kalkverket-Selteveien)
Gamle stedsnavn

Det viktigste har vært ny webside og revidert forvaltningsplan. Vi legger stadig inn ny info, og gammel info, som er viktig å kunne slå opp i.

Videre er ny forvaltningsplan viktig. Denne kommer som egen sak på årsmøte og vil bli sendt alle før jul, eller rett etter. Forslaget ligger også her på nettsiden, men ikke helt ferdig.

Håper mange kommer på årsmøte den 25. januar. Vi sender ut invitasjon, arrangementet er gratis med middag etter årsmøte, du betaler bare for drikke.

For Grunneierutvalget

Jan Fredrik

1674627622

  dager

  timer  minutter  sekunder

inntil

Årsmøte