Arkiv

Vi minner om våre flotte bygdebøker som kan kjøpes i bokform eller lastes ned i digital gratis utgave. Se mer på kommunens side. God lesing!

Både jord- og skogbruk påvirker landarealene våre i stor grad. Særlig har jordbruket over flere tusener av år formet mye av landskapet og bidratt til en særegen natur.
Kulturlandskapet er skapt gjennom lang og kontinuerlig bruk for å produsere mat. Beiting, slått, brenning og høsting av lauv på trærne er de gamle tradisjonelle driftsformene som har bidratt sterkt til variasjonen i naturtyper i kulturlandskapet, og til varierte landskap. Les mer om Miljødirektoratets beskrivelse her.